Pjover

Velo Grablje

Velo Grablje

Grad Hvar

Ružmarin na Hvaru

Ružmarin na Hvaru

Na adresu udruge Pjover stigao je časopis Priroda. U njemu je objavljen zanimljiv članak o Ružmarinu na Hvaru, čiji je autor naš stalni suradnik barba Kuzma Petrić. Članak objavljujemo u cijelosti, a barba Kuzmi zahvaljujemo na stalnoj podršci.

Zdravi bili

28.11.2012.


Članak o ružmarinu


Povratak na novosti