Pjover

Velo Grablje

Velo Grablje

Grad Hvar

Katolički kalendar 2012. g.

Katolički kalendar 2012. g.

Katolički kalendar 2012. g.
Župni ured sv. Kuzme i Dajmana u Velom Grablju izdao je katolički kalendar za 2012. godinu. Riječ je o kalendaru koji sadrži većinu slika, freski, kipova iz prekrasne Crkve sv. Kuzme i Damjana, zaštitnika Velog Grablja, sagrađene davne 1886. godine. Grabaljski župnik don Pavao Gospodnetić autor je fotografija i idejni začetnik, a dizajn i prelom napravio je Ivan Zaninović grande. Spomenimo i Udrugu „Pjover“, koja je pripomogla da ovaj vrijedni kalendar ugleda svijetlo dana. Primjerak možete kupiti u Crkvi sv. Kuzme i Damjana u Velom Grablju ili preko župnika don Pave. Kalendar ima 13 stranica u koloru a možete ga vidjeti u prilogu spremljeno u PDF formatu.
 

27.12.2011.


KATOLICKI KALENDAR 2012


Povratak na novosti