Pjover

Velo Grablje

Velo Grablje

Grad Hvar

ZELENA ČISTKA - World Cleanup Day

ZELENA ČISTKA - World Cleanup Day

ZELENA ČISTKA - World Cleanup Day,
međunarodna akcija čišćenja okoliša
 

Pozivamo sve zainteresirane na čišćenje Velog Grablja !!!
 

Subota, 21. 9. 2019. s početkom u 9 sati

Marenda osigurana ;-)

17.09.2019.


Povratak na novosti