Pjover

Velo Grablje

Velo Grablje

Grad Hvar

Započela Želonda (prelet ptica sa sjevera prema toplom jugu)

Započela Želonda (prelet ptica sa sjevera prema toplom jugu)

ŽELONDA
Kad paso fešta sv. Kuzme i Damjana, dorene i zodnji mih masta u konobe, udru parve kiše i lišće u gori počne žutit, a u ariji se čuti promina, vajo se spremat - počinje želonda ( prelet ptica sa sjevera prema toplom jugu ) Tradicija želonde tj. lova tić u Grobje je poznata od pamtivjeka, više nego u druga sela. Zoć je to tako nikad nison sazno, ka ni zoć to ni običaj na drugim škojima osim Visa. Ka dite slušo son tičare na Miriću i njihove debate, koliko pašaja, koliko se gardelinih, faganelih , verdunih, lugarinih i frazulinih čapalo, koliko obaralo.
Ali da se razumimo - lovilo se somo nedijom i to do mise, nikad radnim donom jer je vajalo hodit upoje, lavrat. A ni tičar ni mogo bit svak… A bilo ih je puno, toliko da se ni moglo odlučit di će ko i da ne bude svađe , subotom navečer vadi bi se brušket.
Pozicije su počevši od istoka : Garme, Roskarsnica, Vordišće, Na Salbun, Oklada, Gornja kopanja, Korita, Japjeni put, Navarh Gornjovih i Zelenice…
“ Mišoj više, ala homo - tresli su se tičari koju boju poziciju čapat jer neke su bile boje neke gore, ali tić je bilo svuda, puno, puno više nego sad i somo se gledolo unebo, koje će vrime, hoće li vitar, dorž….
A išlo bi se rano, jer vajalo je ubrat arbaret, namazot baketine i to sve do svanuća jer let bi poče odma i parvi faganel bi je i nojboji…
A lovilo se i na mrižice, ali veći gušt bi je na višć, koji se u početku čini od sirove gume i gumileze, pa kad bi ugrijolo zno bi omekšat i tiči bi bižoli uz velike beštime. Koliko li je postolih izgubilo đone, poplate zno nojboje moj otac, postolor Ive.
Govorilo se da je velik tičar bi i naš pop , don Jakov Račić iz Varbanja,a njegova konoba puna tić. Nebi zno, a ni želi izostavit sve one kojima je to bi gušt, ali ća se spominjem navest ću od zgora : Miko i Ive Tomičin, Ive Petrov, Karmelo i Jozo Jurić, Dinko Dončetov, Miko Lukin, Miko Zoranić u Pogonjicu Luka Pavotov, Jako Štrakotov, Marinko Petrov u Molu bondu Antun Malabonkin - Veli Jure Pere i za mene nojžešći Jure Karlaboškin (sada u Čileu) koji me zarazi, nauči…
Za svih njih tić, a pogotovo gardelin bi je bog, svetinja…
A meni je nojdraže bilo lovit i dočekot zoru na našu Raskarsnicu - čutit parvu rosu, huk sove sa Kose, plivarice na pučini, sunca sjoj iznad Biokova, ka na pjatu Bol, Broč, Sušac, okružen pojima kojima nikad kraja ni divljenja : od Vale, Loze, Vele Pazuhe, Store Vale, Glavice, Gojenića, Kampanela, Moće Dubovih dolcih, Debelog rata… koje li somo gomile ka po špogu izlivene - kamena lipota naših storih!
I sad smo opet i uvik vikendom na Roskarsnicu, tićih i ni više ka pri, ali ni ni važno - lipo li se opet sastat, popričat, marendat, divit pojima našim i odoržat tradiciju naše dobre grobajske želonde.
IVICA ZANINOVIĆ MALABONKIN
 

18.10.2011.


Povratak na novosti

Galerija slika: