Pjover

Velo Grablje

Velo Grablje

Grad Hvar

ZAMJENA ELEKTRIČNIH KABLOVA I STUPOVA U V. GRABLJU

ZAMJENA ELEKTRIČNIH KABLOVA I STUPOVA U V. GRABLJU

U Velom Grablju su u tijeku radovi tj. zamjena električnih kablova i stupova od strane Hrvatske elektro privrede - HEP. Pošto je Grablje u projektu Etno-eko selo i pod konzervatorskom je zaštitom, obavjestili smo Grad Hvar o aktualnim radovim, gđicu Itu Pavičić koja je reagirala te su betonski stupovi zamjenjeni drvenim stupovima (primjerenijim za starinsku arhiktekturu i ambijent Velog Grablja).
Recimo i podatak da je u Velom Grablju struja puštena u pogon 1960. godine (donosimo nekoliko slika sa svečanog puštanja u rad ispred Poljoprivredne zadruge)
 

18.10.2011.


Povratak na novosti

Galerija slika: