Pjover

Velo Grablje

Velo Grablje

Grad Hvar

Udruga Pjover član LAG ŠKOJI

Udruga Pjover član LAG ŠKOJI

Udruga Pjover aktivni je član Lokalno akcijske grupe "Škoji". Uplaćena je redovna godišnja članarina u iznosu od 200,00 kn za udruge. Inače na izbornoj skupštini izabrano je novo vodstvo LAG-a, s predsjednikom Skupštine Ivom Dubokovićem, te voditeljicom Adelom Golub. Nadamo se dobroj suradnji i dobrim projektima za naše škoje.

 

U. Pjover

 

ZAPISNIK

SJEDINCE SKUPŠTINE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE ŠKOJI

ODRŽANE 17. PROSINCA 2013. U HVARU

 

Sjednicu je sazvao Ivo Duboković, predsjednik Skupštine.

Sjednici su prisustvovali sljedeći redovni članovi i ovlašteni predstavnici članova LAG-a "Škoji".

 

 

R.B.

 

 ČLAN LAGA

IME I PREZIME PREDSTAVNIKA ČLANA LAGA

 

1.

 

U.O STUDIO RELAX

 

 

MANUELA ANTIČEVIĆ

 

2.

 

DALMATICA VIVA

 

ADELA GOLUB

 

3.

 

ZADRUGA FOR MED

 

ADELA GOLUB

 

4.

 

HVARSKI VODOVOD D.O.O

 

LUKA BUNČUGA

 

5.

 

ROTORY KLUB HVAR

 

LUKA BUNČUGA

 

6.

AMATERSKO KAZALIŠTE

PETAR HEKTOROVIĆ

 

ANTONIO ŠKARPA

 

7.

 

UDRUGA DIGNITEA

 

KATIA ZANINOVIĆ DAWNAY

 

8.

CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU KOMIŽA

 

MARTINA GABRIĆ

 

9.

UDRUGA MASLINARA I ULJARA OTOKA VISA

 

ŽELJKO VOJKOVIĆ

 

10.

 

UDRUGA SVIMA

 

BOGULJUB MITRAKOVIĆ

 

11.

 

UDRUGA PALAGRUŽA

 

BOGOLJUB MITRKOVIĆ

 

12.

 

OPĆINA JELSA

 

NIKŠA PERONJA

 

13.

 

UDRUGA PROVISLO

 

JASNA ŠILJIĆ

 

 

14. 

 

 

GRAD HVAR

 

 

ITA PAVIČIĆ

 

15.

 

MUZEJ STAROG GRADA

 

VILMA STOJKOVIĆ

 

16.

UDRUŽENJE OBRTNIKA OTOKA HVARA

 

KATICA VUČETIĆ

 

17.

ČAZMATRANS OTOK HVAR

 

JERKO PAJINA

18.

OPG STIVENA MATELJANA PAJINA

 

JERKO PAJINA

19.

 

GRAD STARI GRAD

 

PROSPER VLAHOVIĆ

20.

 

PMV. ANIMALIS

 

PROSPER VLAHOVIĆ

21.

 

ČIČAK HVAR. D.O.O

 

PETRA PLENKOVIĆ

22.

 

UČILIŠTE FAROS

 

MARIO CVITKUŠIĆ

23.

 

PZ VRISNIK

 

MIRNA BOJANIĆ REBAC

24.

 

FIZIČKA OSOBA

 

MARIO VRANKOVIĆ

25.

 

UDRUGA PJOVER

 

IVAN ZANINOVIĆ

 

26.

 

FIZIČKA OSOBA

 

ALEN CURIN

 

27.

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE STAROGRADSKIM POLJEM

 

FRANČESKO DUBOKOVIĆ

 

28.

OPG FRANČESKO DUBOKOVIĆ

 

FRANČESKO DUBOKOVIĆ

 

29.

 

ZA OTOK HVAR

 

TONČI KUZMIČIĆ

 

30.

EKO UDRUGA PULENTODA

 

JAKŠA DULČIĆ

 

31.

 

UDRUGA CIMA

 

LUKA RADIŠIĆ

 

32.

DOM ZA STARE I NEMOĆNE OSOBE

 

TEDI SANSEOVIĆ

 

33.

DOM ZA STARE I NEMOĆNE STARI GRAD

 

IVANA SANSEOVIĆ

 

34.

HRVATSKA GRADSKA GLAZBA

 

TEDI SANSEOVIĆ

 

35.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA STAROG GRADA

 

VLAHOVIĆ DANIJELA

 

36.

 

DUBOKOVIČ D. O.O.

 

IVO DUBOKOVIĆ

 

 

 

 

 

Sjednici su prisustvovali si sljedeći predstavnici kandidata za članstvo u Lagu "Škoji":

 

 

 

R.B.

 

 KANDIDAT ZA ČLANA LAGA

IME I PREZIME PREDSTAVNIKA ČLANA LAGA

 

1.

 

ECO HVAR

 

VIVIAN GRISOGONO

 

Gost sjednice je Rino Budrović, gradonačelnik Grada Hvara.

 

 

AD.1.

 

Predsjednik Skupštine Ivo Duboković ustvrdio je da postoji kvorum. Predlaže da se Dnevni red dostavljen članovima Laga u Pozivu za sjednicu Skupštine nadopuni  točkom „Verifikacija Odluke Upravnog odbora o zapošljavanju djelatnika na Visu“ i predložio sljedeći

 

 

                              DNEVNI RED:

 

1.  Utvrđivanje Dnevnog reda i izbor radnih tijela sjednice Skupštine

2.  Prijem novih članova Skupštine

3.  Izbor člana Upravnog odbora iz JLS Stari Grad

4.  Prijedlog Plana rada za 2014. Godinu

5.  Prijedlog Financijskog plana za 2014. Godinu

6.  Prijedlog Odluke o visini članarina za 2014.

7.  Ured sjedišta Laga

8.  Prijedlog odluke o profesionalnom obavljanju dužnosti Voditeljice udruge

9.  Verifikacija odluke Upravnog odbora o zapošljavanju djelatnika na Visu

10. Razno

 

Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili predloženi Dnevni red.

 

Predsjednik skupštine predlaže da zapisničar bude Manuela Antičević, a ovjerovjeritelji Jasan Šiljić i Antonijo Škarpa. Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili prijedlog.

 

 

AD.2

 

Predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne o novim kandidatima za članstvo. Svi kandidati za članstvo jednoglasno su primljeni.

Kao redovni članovi LAg-a primimljeni su sljedeći članovi:

 

 

R.B.

 

 KANDIDAT ZA ČLANA LAGA

IME I PREZIME PREDSTAVNIKA ČLANA LAGA

 

1.

 

ECO HVAR

 

VIVIAN GRISOGONO

 

2.

 

OFFERO PRIMA D.O.O

 

IGOR KOLUMBIĆ

 

3.

 

DELA  OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU

 

MLADEN VUČETIĆ

 

 

A.D. 3.

 

Predsjednik Skupštine izvijestio je nazočne o ostavci člana Upravnog odbora iz područja JLS Stari Grad Ivice Moškatela. Predložio je za Mariju Novak za člana Upravnog odbora.

Odluka je jednoglasno prihvaćena. Predsjednik Skupštine Ivo Duboković ističe nužnost izrade pravilnika kojim će se definirati postupak predlaganja i imenovanja članova Upravnog odbora.

 

 

A.D. 4

 

Manuela Antičević i Ivo Duboković prezentirali su članovima Skupštine Plan rada za 2014. godinu. Frančesko Duboković predlaže da se u Plan rada uvrsti izrada pravilnika nužnih za funkcioniranje Laga poput Pravilnika o bodovanju projektnih prijedloga te da se za izradu istog angažira pravni stručnjak. Adela Golub ističe da je nužno Pravilnikom o radu Laga definirati što točno Lag radi za korisnika. Skupština je jednoglasno prihvatila prijedloge za nadopunu Plana rada i Plan rada za 2014. Godinu.

 

A.D. 5.

 

Predsjednik Skupštine i Adela Golub prezentirali su Financijski plan rada za 2014. koji se

sukladno dopunama Plana rada nadopunjuje sa stavkom «Usluge pravnog stručnjaka».

Bogoljub Mitraković postavlja pitanje o refundaciji putnih troškova članova Laga, a Jakša Dulčić postavlja pitanje sufinanciranja projekata članova Laga. Manuela Antičević i Adela Golub ukazale su na Pravilnik o provedbi mjere 202 kojim je definirano koji troškovi su prihvatljivi za sufinanciranje i u kojim slučajevima je moguće pokriti putne troškove članova Laga. Prvenstveno je riječ o troškovima kojima se direktno provodne aktivnosti Podmjere I «Stjecanje vještina animiranje stanovnika Lag područja» poput sudjelovanja članova Laga na seminarima, studijskim putovanjima i sl. Prisustvovanje na Skupštini redovna je obveza i pravo  člana Laga te za dolazak na istu nije moguće pokriti putne troškove.  Adela Golub ističe da će Pravilnikom biti regulirano na koji način Lag podržava projekte članova.

Nakon rasprave financijski plan jednoglasno je prihvaćen.

 

A.D. 6.

 

Predsjednik Skupštine prezentirao je Prijedlog odluke o Visini članarina. Članovi Skupštine složili su s predloženim iznosima i rokovima uplate. Predlaže se da se odluka ne odnosi samo na 2014. godinu već da bude trajna te se iz naslova Odluke briše „za 2014. godinu“, a u daljnjem tekstu 2014. godina mijenja u tekuću/e godinu/e.

Predlaže se da se nadopuni Članak 4.  na sljedeći način: „Ukoliko član ne uplati članarinu u roku od 30 dana član gubi pravo glasa u tijelima udruge. Ukoliko članarina nije podmirena 90 dana od roka uplate član gubi pravo članstva.“

Članak 5. mijenja se u  «Odluka stupa na snagu od 1. siječnja 2014.»

Postavljeno je pitanje ispostavlja li LAG račun za uslugu ili je dostatan Zahtjev za uplatom temeljem odluke i članske dokumentacije. Predsjednik Skupštine Ivo Duboković predlaže da Upravni odbor provjeri.

 

 

A.D. 7

 

Na skupštini održanoj 15. listopada 2013. donesena je Odluka o promjeni sjedišta.

Ured sjedišta u Hvaru trenutno se uređuje. Gradonačelnik je izvijestio nazočne da će ured biti uređen i stavljen u funkciju najkasnije do 5. siječnja 2013.

Predstavnik Starog Grada izvijestio je nazočne o volji Grada Stari Grad da Lagu ustupi prostor u Dolu za sjedište Laga.

Ivo Duboković predlaže da se sačeka rok za stavljanje ureda u funkciju pa ako isti ne bude poštovan moguće je razmišljati o daljnjim koracima. Objasnio je nazočnima Ured Laga posluje u Sjedištu Laga, ali je moguće  imati područne urede. Kako bi se potaknulo povezivanje članova Laga  predloženo je da se sjednica Skupštine svaki put održi u drugom mjestu.

 

A. D. 8

 

Predsjednik skupštine izložio je nazočnima Prijedlog Odluke o profesionalnom obavljanju dužnosti voditeljice Udruge. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen

 

 

A.D. 9

 

Predsjednik Skupštine Ivo Duboković izvijestio je nazočne o Odluci upravnog odbora o zapošljavanju Manuele Antičević na mjestu savjetnika. Odluka je jednoglasno verificirana.

 

 

A.D 10

 

Adela Golub izvijestila je nazočne o Javnoj nabavi za narudžbu studije o Eko-otpadu na  otoku Hvaru koja je provedena 2011. S odabranim ponuditeljem nije sklopljen ugovor i studija još nije izvedena. Jedinice lokalne samouprave donijele su odluku o sufinanciranju ali nije potpisan ugovor o sufinanciranju. Obzirom da je Lag bio jedan od partnera pitanje je li  Lag voljan sudjelovati u sufinanciranju studije. Obzirom da na Skupštini nije postojala kompletna  dokumentacija i nije bilo moguće izvršiti potreban uvid u uvid u postojeću situaciju odlučeno je da Upravni odbor  u koordinaciji s gradonačelnicima pribavi  dokumentaciju potrebnu za donošenje odluke o sufinanciranju.

 

Zapisnik vodila: Manuela Antičevič

 

Ovjerovjeritelj zapisnika: Antonio Škarpa

 

Ovjerovjeriteljica zapisnika: Jasna Šiljić

 

Predsjednik Skupštine: Ivo Duboković

 

 

 

 

U Hvaru, 17. Prosinca 2013.

 

 

 

 

 

16.01.2014.


ODLUKA O ČLANARINI


Povratak na novosti