Pjover

Velo Grablje

Velo Grablje

Grad Hvar

RADOVI NA DESTILERIJI U VELOM GRABLJU

RADOVI NA DESTILERIJI U VELOM GRABLJU

Na destileriji  Poljoprivredne zadruge u Velom Grablju „Petroli“, traju radovi na obnovi zgrade. Postavlja se novi krov, podignuti su novi zidovi (izjednačeni s starim), uredit će se vanjska fasada ...

Radove izvodi tvrtka „Pais“ u vlasništvu gosp. Bare Vrankovića. Radovi su sufinancirani od strane SDŽ - projekta „Etno-eko selo“ i grada Hvara.

Evo nekoliko slika, da vidite kako su tekli radovi, a finalnu sliku novog prostora ćemo objaviti po završetku obnove.

Ovdje ćemo napomenuti da su postavljene i nove informativne table u selu, kao i na naša tri vidikovca, što upotpunuje buduću turističku ponudu Velog Grablja.

Veselimo se revitalizaciji  i novim projektima vezanim za naše misto, te hvala svima akterima oko ove lijepe priče.

U. Pjover

07.11.2014.


Povratak na novosti

Galerija slika: