Pjover

Velo Grablje

Velo Grablje

Grad Hvar

Radne akcije veljača 2016 - Foto

Radne akcije veljača 2016 - Foto

Donosimo slike sa nedavnih akcija, održanih u suorganizaciji U. Pjover. Pošumljavanje autohtonim Dalmatinskim crnim borom, predavanje, radionica za djecu i čišćenje/uređenje japjenice u Viri. Zahvaljujemo svima koji su se odazvali akcijama i sudjelovali ili doprinjeli u organizaciji.

Do sljedećeg susreta, zdravi bili !

U. Pjover

Više slika možete pronaći OVDJE

23.02.2016.


Povratak na novosti

Galerija slika: