Pjover

Velo Grablje

Velo Grablje

Grad Hvar

POZIVAMO SVE ZAINTERESIRANE NA AKCIJU UREĐENJA OKOLIŠA UZ NOVOASFALTIRANU CESTU MILNA - M. GRABLJE- V. GRABLJE

POZIVAMO SVE ZAINTERESIRANE NA AKCIJU UREĐENJA OKOLIŠA UZ NOVOASFALTIRANU CESTU MILNA - M. GRABLJE- V. GRABLJE

RADNA AKCIJA ĆE SE ODRŽATI U
SUBOTU, 21.01.2017. god.

Početak akcije je u 08:00 sati.

Donjeti: motorne pile, kosilice, mašur,
motiku, maškin, grablje, lopatu ...

Plan rada: Jedna grupa kreće iz Milne, druga iz
Velog Grablja, te se nalazimo u Malom Grablju
na osiguranoj marendi !

MJESNI ODBOR VELO GRABLJE
MJESNI ODBOR MILNA
Udruga "Pjover"

16.01.2017.


Povratak na novosti

Galerija slika: