Pjover

Velo Grablje

Velo Grablje

Grad Hvar

POZIVAJU SE SVI NA RADNU AKCIJU

POZIVAJU SE SVI NA RADNU AKCIJU

UREĐENJA SELA VELO GRABLJE
KOJA ĆE SE ODRŽATI U

SUBOTU, 26.05.2018.
(Početak u 07.00 sati.)

PONJETI: MOTORNU KOSILICU,
KOSIR, NOŽICE, MAŠKLIN i sl.

MARENDA OSIGURANA !!!

UDRUGA "PJOVER"
MO VELO GRABLJE
NK LEVANDA
PD HVAR
TZ GRADA HVARA

22.05.2018.


Povratak na novosti