Pjover

Velo Grablje

Velo Grablje

Grad Hvar

Poziv na okrugli stol - Budućnost levande na otoku Hvaru

Poziv na okrugli stol - Budućnost levande na otoku Hvaru

Pozivamo vas na okrugli stol
na temu:

BUDUĆNOST LEVANDE NA OTOKU HVARU

Četvrtak, 20.04.2017. g.
Gradska lođa u 18.30 h

Organizator: U. Pjover


Dragi prijatelji, fotografi, sakupljači starih slika,

povodom okruglog stola na temu «Budućnost levande na otoku Hvaru»,
prikupljamo stare fotografije levande i hvarskih levandinih polja
(na starim filmovima, ili razvijene ili u elektronskom obliku ...), fotografirane u prošlom stoljeću (do kraja 90-tih, tj. zadnjih velikih požara).

Sve prikupljene slike ćemo arhivirati i napraviti prigodnu izložbu,
povodom 10. Festivala levande
(te kao poklon svakom donatoru
uručiti ćemo odabranu isprintanu
sliku na velikom formatu !)

FOTOGRAFIJE SLATI
na mail: info.pjover@gmail.com
ili poštom:U. Pjover, V. Grablje 92, 21450 Hvar

Hvala,

U. Pjover

07.04.2017.


Povratak na novosti

Galerija slika: