Pjover

Velo Grablje

Velo Grablje

Grad Hvar

Pjover na Sajmu Gast u Splitu

Pjover na Sajmu Gast u Splitu

Na stručnom skupu „PROJEKTI RAZVOJA ETNO EKO SELA“ na Sajamu Gast, u četvrtak 22.3.2012. g. u organizaciji Splitsko-dalmatinske županije, sudjelovala je udruga „Pjover“ iz Velo Grablja, zasad možemo slobodno reći najperspektivnijeg Etno-eko sela u Dalmaciji.

„..Etno-eko sela su potencijalno jedan od najkonkurentnijih oblika ruralnog turizma koji se naslanja na tradicionalnu arhitektonsku baštinu, očuvanu prirodu, tradicionalne hrvatske proizvode, povratak domicilnog stanovništva u zapuštena sela, oživljavanju tradicijske proizvodnje i obrta te obnovi tradicionalnih dalmatinskih kuća, zadružnih domova, škola, crkava, kapela i ostalih objekata.“
Skup je okupio sve aktere projekta Etno-eko selo:
Splitsko-dalmatinska županija; Stella Joško, Voditelj odsjeka za turizam, UO za pomorstvo i turizam
Institut za turizam; Renata Tomljenović, Viši znanstveni suradnik
Ministarstvo kulture - Konzervatorski odjel Split; Sanja Buble, konzervatorica savjetnica
Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj SDŽ; Mihaela Tomašević
Grad Hvar; Pjerino Bebić, gradonačelnik
Zagrebačka banka
Udruga Zdravi grad, Ranko Milić, Dopredsjednik i voditelj programa
U našoj organizaciji koju potpisuje grad Hvar, predstavljen je kratki film o etno-eko selima, a na samom sajmu, Hvar su predstavljali: TZ Grada Hvara, OPG Agro Hvar, V. Grablje - Ivica Tomičić Tajnikov sa svojm obitelji, Turistička agencija Secret Hvar , Udruga „Pjover“, Udruga „Hvar mertopola mora“, Portal otoka Hvara www.otok-hvar.com, (FotoFor, Offero Prima d.o.o), Klapa „Galešnik“, Muzej hvarske baštine i Folklorno društvo „Šaltin“. Pridružili su nam se stalni partneri(ce) Adela Golub -udruga „Dalmatica viva“ i Ita Pavičić gradski odjel za urbanizam....
Na sajmu smo sreli stare „Etno-eko poznanike“, upoznali mnoge nove istomišljenike, rodile su se neke nove ideje, promovirali smo Etno - eko Hvar, i napravili smo još jedan korak u ostvarivanju ciljeva udruge za zaštitu i revitalizaciju Velog Grablja.
Hvala svima!

Film je dostupan i na YOUTUBE-u

26.03.2012.


Povratak na novosti

Galerija slika: