Pjover

Velo Grablje

Velo Grablje

Grad Hvar

Klub Ghetto

Klub Ghetto

U Splitu 11.12.2015. g., u klubu Ghetto, udruga Pjover sudjelovala je u nastavku projekta “Pokret otoka” (More mogućnosti, U. Buđenje Šolta), koji se nastavio na zajedničke ideje donešene na 1. susretu održanom u Velom Grablju.

Na sastanku u jutarnjim satima su nazočili: Maja Jurišić (Buđenje, Šolta), Ivan Zaninović (Pjover, Hvar), Tena Mustač (Trim, Hvar), Alen Munitić (FMFS, Kino Mediteran Split), Nena Kolak (Lag Škoji, Ekodrom), Sara Zaninović (KUS), Irena Dorić (Održivi otok, Hvar), Marica Grgurinović (Kazalište Besa, Vis), Maja Dragojević (Klub mladih Split, Fabrika ideja Korčula).

Nakon što se na prethodnom okupljanju u Velom Grablju ustanovila potreba i volja za umrežavanjem pojedinaca i organizacija na hrvatskim otocima, usvojen je model suradnje, doneseni su Opći i Specifični ciljevi, odrađena je SWOT analiza inicijative te je na koncu ova inicijativa dobila ime “Pokret otoka”. Po završetku susreta otvorena je Google drive baza podataka u koju se mogu upisati svi oni koji žele biti dio Pokreta, te mogu odabrati željenu funciju unutar njega. (Član core tima, Connector, Aktivni član, Prijatelj, Savjetnik - više objašnjeno u prijavnici za fizicke osobe i/ili organizacije).

U sklopu konferencije u Splitu su se u jutarnjim satima okupili većim dijelom pojedinci koji su se prijavili za Core tim, dok su ostatak činile osobe pozvane da svojim iskustvom doprinesu osnivanju Pokreta. Na iscrpnom sastanku pažnja je bila usredotočena na ispitivanju funkcionalnosti Modela rada i na njegovoj implementaciji u praksi. Usvojeni model je neovisan, eksperimentalni oblik kooperativne suradnje koji se kontinuirano razvija i prilagođava novonastalim situacijama. Iako kao takav predstavlja veliki izazov, prihvatili smo ovo jedinstveno iskustvo distribuiranog vodstva i samoorganizacije, najvećim dijelom zbog toga što osigurava kontinuirani rad u skladu s zajedničkom vizijom. Osim toga, na ovaj način Pokret  otoka se može razvijati sa svakim novim pojedincom koji odluči dati svoj doprinos.

Raspravljalo se također i o pravnom obliku Pokreta za koji se donio zaključak da će ostati još neko vrijeme otvorenim pitanjem zbog ispitivanja natječajnih mogućnosti koje su u ovoj fazi najpovoljnije za podizanje Pokreta na noge.

Ono što je u ovom trenutku bitno jest uspostava virtualne platforme za internu komunikaciju s obzirom na dislociranost Core tima i Savjetnika, ali i s obzirom da je dislociranost temeljna karakteristika Pokreta otoka te je stoga bitno od samog početka pronaći najednostavniji i najučinkovitiji način komunikacije.

Osim interne komunikacije u isto vrijeme radi se na podizanju web stranice, tj. prvom većem zajedničkom projektu Pokreta otoka koji bi uvezao sve sudionike te omogućio transparentnost u radu Pokreta otoka a nedugo zatim služio i kao Platforma komunikacije među otocima i prema ostatku svijeta. Nakon što se nađe odgovarajući programer, web stranica kreće u izradu, a u međuvremenu članovi Core tima rade na modelima financiranja iste.

Dugoročna vizija Pokreta otoka jest da ono bude izvor mnogih zajedničkih inicijativa i projekata nastalih umrežavanjem i edukacijama, ali i da u obliku web stranice funkcionira  po bottom up sistemu, tj. uhodanom praksom unosa podataka sa svakog otoka s čime sama platforma komunikacije (web) djeluje po samoodrživom radnom sistemu. Vizija Pokreta otoka također nalaže da korisnici platforme moraju djelovati u duhu Odgovornog razvoja svojih otoka.

 

Prije sljedećeg sastanka predvđjenog za utorak 12.1. u gradu Hvaru, raspoređene su pojedinačne i grupne obaveze: Pisanje statuta i pravilnika kroz internu web komunikaciju s članovima Core tima i savjetnicima, rad na sadržaju web stranice, uvođenje periodičnog Newslettera prema svim sudionicima te usmjeravanje pozornosti na mogućnosti edukacija u narednom periodu koje će biti namjenjene svim akterima Pokreta otoka, od Core time do Prijatelja. Na sljedećem sastanku, prilikom pregleda i dopuna Statuta i Pravilnika, posebna pozornost će se obratiti na prava i obveze Core tima, Connectora i Aktivnih članova, na pitanje članarina, uvid u trenutne kapacitete po pojedinačnim otocima, odabir loga Pokreta i stavka Ostalo.

 Pratimo i sudjelujemo u daljnjem nastavku ove ljepe priče,

U. Pjover - V. Grablje Hvar

16.12.2015.


Povratak na novosti

Galerija slika: