Pjover

Velo Grablje

Velo Grablje

Grad Hvar

Časopis Zdravo Hrvatska

Prenosimo Vam Glasilo udruge "Zdravi grad" iz Splita, s kojom udruga "Pjover" ima dugogodišnju suradnju. Časopis prenosimo u elektronskom obliku u formatu PDF. Obratite pozornost na članak "Zaštita kulturnog krajolika Radošića" na strani 30., na kojoj se govori o obnovi i namjeni škole, upravo nešto slično, što bi mi kao udruga htjeli postići s našom školom u Velom Grablju.

Hvala Zdravi grade!

 

14.05.2012.


Časipis Zdravi grade


Povratak na novosti