Pjover

Velo Grablje

Velo Grablje

Grad Hvar

Akcija uređenja Japjenice u Viri!

Akcija uređenja Japjenice u Viri!


Pozivamo sve ljude, zainteresirane i dobre volje, da ovu subotu, 20.02.2016. s početkom u 10.00 sati, sudjeluju u akciji uređenja Japjenice u Viri.
Ponjeti svoj alat, rukavice i britvulin. Marenda osigurana!
U slučaju lošeg vremena, akcija će se odgoditi za neka bolja vremena.

Vaš Pjover

17.02.2016.


Povratak na novosti