Pjover

Velo Grablje

Velo Grablje

Grad Hvar

Kontakt

Pjover - udruga za zaštitu i revitalizaciju Velog Grablja, Hvar
Velo Grablje 92, 21450 Hvar - Hrvatska

  • MB: 2131820
  • OIB: 35660889244
  • IBAN: HR 60 2407000 1100633432 (OTP banka)

E-mail: info.pjover@gmail.com


Članarina:

Ako želite postati član Udruge Pjover, godišnja članarina iznosi 100 kn.

Članarinu možete uplatiti na br. računa IBAN: HR 60 2407000 1100633432 (OTP banka) , s naznakom da li želite biti AKTIVAN ili PODUPIRUĆI ČLAN. (na mail udruge pošaljite osobne podatke, Ime i prezime, adresu, kontakt, datum i mjesto rođenja, te OIB.)

Aktivni članovi se obvezuju na sudjelovanje u radu udruge, te mogu birati i biti birani u tijela upravljanja.

Podupirući članovi savjetima i prijedlozima pomažu radu udruge i sudjeluju u njezinim aktivnostima, ali ne mogu birati niti biti birani. Njihova je uloga financijska pomoć kroz pokroviteljstvo i druge oblike pomoći.


Karta Velog Grablja:

Kontaktirajte nas putem web obrazca:

Linkovi udruga prijatelja:

Grad Hvar
http://www.hvar.hr

TZ grada Hvara
www.visithvar.hr

Tartajun (pobratimili se 27.6.2010.)
www.tartajun.hr

Udruga «4 grada Dragodid», suhozidna baština
www.dragodid.org

PD Hvar
https://hr-hr.facebook.com/pages/category/Community/Planinarsko-dru%C5%A1tvo-Hvar-784229371662532/

PlatFORma Hvar
https://hr-hr.facebook.com/platformahvar/

PLAN HVAR (KALENDAR DOGAĐANJA)
www.planhvar.com

Pokret otoka
www.otoci.eu

Hvar Metropola Mora
www.hvar-metropolamora.com

Gradska knjižnica i čitaonica Hvar
http://www.knjiznicahvar.hr/

LAG Škoji
www.lag-skoji.hr

Kino Mediteran
www.kinomediteran.hr

Forum Forske lige
http://www.hnkhajduk.com/forum/showthread.php?t=2329&page=913

Portal Otoka Hvara
www.otok-hvar.com

Održivi otok (Etno Festival – Humac)
https://web.facebook.com/EtnoHvarFestival/?_rdc=1&_rdr

Galerija «Dalmacijaland»
https://hr-hr.facebook.com/dalmacijaland

HvarTV
www.hvartv.com