Pjover

Velo Grablje

Velo Grablje

Grad Hvar

Mjesni odbor Velo Grablje

MJESNI ODBOR VELO GRABLJE:

 • ANTE PETRIĆ (TONČI) - predsjednik
 • ANTE ZANINOVIĆ - zamjenik
 • JOSIP JURIĆ (JOZO) – član

FABRICERI CRKVE SV KUZME I DAMJANA (Crkovinari):

 • ANTE PETRIĆ (TONČI)
 • KUZMA JURIĆ
 • IVICA TUDOR
 • JAKO JURIĆ

UPRAVA POLJOPRIVREDNE ZADRUGE VELO GRABLJE:

 • JOSIP JURIĆ (JOZO) - Upravitelj
 • DINKO JURIĆ – Predsjednik skupštine
 • DINKO BUDROVIĆ (DANKO) – Predsjednik Nadzornog odbora
 • NIKI ZANINOVIĆ - član NO
 • JURAJ ZANINOVIĆ MARINA - član NO
 • JAKOV JURIĆ KARMELO - član NO
 • LUKA PETRIĆ PAVOTOV - član NO